Liturgický program 8.1.2024 – 10.2.2024


Dnes je streda 24.07.2024


Štúdium k Veľkému pôstu https://www.jankrupa.sk/category/greckokatolicke-sviatky/velky-post/

Človek je schopný najväčšieho ublíženia – VLADYKA PETER RUSNÁK – HOMÍLIA/KÁZEŇ

Životopis svätého na každý deň – www.byzantskýobrad.sk

Prečítajte si katechézy o našom obrade www.jankrupa.skDuchovné knihy – www.filokalia.skKatechizmus Katolíckej Cirkvi

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a videa

V sobotu 3.2.2023 9.00 na Zámku  bude prvá zádušná sobota s čítaním mien zosnulých, kto ešte nedával mená, môže ich priniesť na najbližšej sv. liturgii

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

DátumČas sv. liturgie
9.1.2024 Utorok13:15 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
12.1.2024 Piatok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
14.1.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Nedeľa 33. týždňa po Päťdesiatnici – o Zachejovi.
16.1.2024 Utorok16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
19.1.2024 Piatok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
21.1.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Zbierka na potreby farnosti.

13:20 Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
23.1.2024 Utorok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
26.1.2024 Piatok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV. Voľnica.
28.1.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Nedeľa o márnotratnom synovi. Zbierka na solidárny fond 1.
30.1.2024
Utorok
15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV (Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy)
2.2.2023 Piatok17:00 ZámokSviatok – Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa JK. Požehnanie sviec. Myrovanie. Prvý piatok v mesiaci, pozývame na sv. spoveď.
3.2.2023  Sobota9:00 Zámok Mäsopôstna sobota – 1. zádušná sobota. Hramoty.
4.2.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Mäsopôstna nedeľa

13:20 Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
6.2.2024
Utorok
15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
9.2.2024
Piatok
15:00 – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV (aliturgický deň, 6. a 9. čas a rozdávanie Eucharistie)
* Program si treba stále overiť deň, alebo v nedeľu ráno pred sv. liturgiou tu na stránke

O Čítaní sv. Písma – cirkevní otcovia

Ak je liturgia v Kostole sv. Alžbety, námestie Zvolen, tak je otvorený len vchod rovno do Kaplnky z námestia, nie celý kostol.

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 30 min.


V tejto línii Katechizmus Katolíckej cirkvi právom stanovuje: „Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.“74 Chcel by som preto pripomenúť, že v Cirkvi platí a vždy bude platiť norma, ktorou Tridentský koncil konkretizoval prísne napomenutie apoštola Pavla, keď tvrdí, že na hodné prijatie Eucharistie „musí predchádzať vyznanie hriechov, keď si je človek vedomý ťažkého hriechu“.75

37. Eucharistia a spoveď sú dve sviatosti, ktoré sú navzájom úzko späté. Ak Eucharistia sprítomňuje vykupiteľskú obetu kríža, sviatostne ju predlžujúc, znamená to, že z nej vyplýva aj trvalá požiadavka na obrátenie, osobná odpoveď na výzvu, ktorou sa svätý Pavol obracia na kresťanov v Korinte: „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20) Ak teda kresťana ťaží vo svedomí ťažký hriech, pokánie prostredníctvom sviatosti zmierenia sa stáva záväznou cestou umožňujúcou plnú účasť na eucharistickej obete. tu

CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA

1. Svätiť prikázané sviatky

2. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej božskej liturgii.

3. V dňoch pokánia zachovať pôst alebo zdržanlivosť a konať skutky kajúcnosti.

4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a zvlášť v období Paschy prijať najsvätejšiu Eucharistiu.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

PRIKÁZANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY

Okrem nedeľ je povinnosť zúčastniť sa na celej božskej liturgii a svätiť tieto sviatky:

 • 01.01. – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 06.01. – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 25.03. – Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
 • Svätý a Veľký piatok
 • Pondelok svetlého týždňa
 • Pánovo nanebovstúpenie
 • 29.06. – Svätí, slávni a a všechválni apoštoli Peter a Pavol
 • 15.08. – Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
 • 08.12. – Počatie Presvätej Bohordičky svätou Annou
 • 25.12. – Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 26.12. – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Túto viazanosť či povinnosť si môžeme splniť na gréckokatolíckej liturgii prípadne ak nestíhame, aj rímskokatolíckej sv. omši. https://www.mnichov.grkatke.sk/maly-katechizmus


Duchovné videa https://www.youtube.com/@pramene

Knihy https://www.filokalia.sk/

Životopis svätého na každý deň byzantskyobrad.sk

O východnom obrade – jankrupa.sk

video – o. Vojtech Kodet – s Ježišom v skúškach a o. Kodet kratšie videa

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a videa

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings