Zádušné soboty


Dnes je streda 24.07.2024


Modlitby za zosnulých u gréckokatolíkov – zádušné soboty

V gréckokatolíckej cirkvi v byzantskom liturgickom roku je päť zádušných sobôt: Mäsopôstná sobota  (v 11.2.2023) , Druhá, Tretia a Štvrtá sobota Veľkého pôstu a Sobota pred Päťdesiatnicou. Teda zvyk modliť sa za zosnulých je  v inom čase ako začiatkom mesiaca november.

Modlitba za zosnulých je podstatným vyjadrením Cirkvi ako lásky. Prosíme Pána, ktorý je bohatý na milosrdenstvo a je priateľom ľudí, aby bol milosrdný v deň súdu a aby zosnulým, ktorí sú už vo večnosti, doprial odpočinok. Medzi nami živými a tými, ktorí zosnuli v Pánovi, existuje tajuplné vzájomné spoločenstvo lásky, ktoré nás vedie späť ku Kristovi, ktorý je láskou nadovšetko a Bohom života i smrti.

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 34 – 35). Láska, ktorú Kristus odporúča svojim učeníkom, je samotným životom Cirkvi, je to „nové“ prikázanie, na ktorom sa zakladá existencia každého veriaceho. Cirkev od najstarších čias s veľkou zbožnosťou pestovala pamiatku zosnulých a keďže svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zosnulých, aby boli zbavení svojich hriechov (porov. 2 Mach 12, 43 – 45), obetovala za nich príhovory, najmä eucharistickú obetu. Popri modlitbe Cirkev odporúča aj almužnu a skutky pokánia.

Najbežnejšou modlitbou za zosnulých v gréckokatolíckej cirkvi je modlitba Panychídy, v ktorej prosíme Pána, aby zosnulým doprial „odpočinok medzi dušami spravodlivých“, na mieste svetla a blaženosti, a aby im „ako milosrdný a ľudí milujúci Boh“ odpustil „každý hriech spáchaný slovom, skutkom a myšlienkou“. „Večná je tvoja pamiatka, náš nezabudnuteľný brat, hodný blaženosti,“ to je záverečný pozdrav, ktorý liturgia ohlasuje tým, ktorí zosnuli v Pánovi v očakávaní jeho druhého príchodu.

V gréckokatolíckom liturgickom kalendári sú soboty osobitným spôsobom venované modlitbe za zosnulých. „Sabat (sobota) v hebrejčine znamená odpočinok, keďže v tento deň Boh odpočíval od svojej práce (Gn 2, 2 – 3). V tento ‚deň odpočinku‘ si pripomíname zosnulých, pretože ‚odpočívajú‘ od všetkých svojich pozemských starostí.“ Pri spomienke na našich zosnulých neustále prosíme Boha, aby im dal večný odpočinok, pretože vstúpiť do Božieho odpočinku znamená pripojiť sa k nemu vo večnom živote šťastia.

V súlade s tým byzantská cirkev od 9. storočia zaviedla osobitný deň modlitby za zosnulých, ľudovo známy ako „zádušná sobota“, čo v doslovnom preklade znamená dušičková sobota. V byzantskom liturgickom roku je päť zádušných sobôt: Mäsopôstná sobota (2. sobota pred začiatkom Veľkého pôstu), Druhá, Tretia a Štvrtá sobota Veľkého pôstu a Sobota pred Päťdesiatnicou.

Ježiš podáva najjednoduchšiu definíciu večného života: Ak mi niekto chce slúžiť, nech ma nasleduje, nech je mojím učeníkom a napodobňovateľom. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Večným životom, nebom, je byť s Kristom, ako to on sám prisľúbil kajúcnemu lotrovi, svojmu spoločníkovi v ukrižovaní na Golgote: „Veru, hovorím ti: ‚Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43).

V Cirkvi sa – tak na Západe, ako aj na Východe –  spomína na zosnulých v našich liturgických modlitbách. Od apoštolských čias je stálym učením Cirkvi, že zosnulým môžeme pomôcť svojimi modlitbami, obetami a dobrými skutkami. Pre nás, pozostalých priateľov a príbuzných je veľkou útechou, že im môžeme pomôcť a zostať s nimi spojení putom večnej lásky. V byzantskom obrade si na zosnulých spomíname v kňazských modlitbách aj každodenne na božskej liturgii bezprostredne po premenení prosbou: „A rozpomeň sa na všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkriesenie a večný život (tu kňaz spomína potichu mená zosnulých, ktorých chce). Daruj im pokoj tam, kde žiari svetlo tvojej tváre“ (Liturgia sv. Jána Zlatoústeho).

Od začiatku kresťanstva viedli miestne cirkvi zoznamy svojich žijúcich členov, ako aj tých, ktorí zomreli. Tieto zoznamy sa nazývali „hramoty“, z gréckeho slova grammata, čo znamená „písaný list“. Tento zvyk nám odovzdali naši predkovia ako súčasť nášho krásneho duchovného dedičstva. Každoročne pred Mäsopôstnou sobotou rodiny odovzdajú farárovi zoznamy svojich zosnulých blízkych (hramoty) a tieto mená zosnulých sú čítané na bohoslužbách za zosnulých v zádušné soboty počas panychídy. A svätý Ján Zlatoústy nás uisťuje: „Je to veľká česť byť hodný zmienky, keď prebieha slávenie svätých Tajomstiev“.

Členov rodiny povzbudzujeme, aby sa na týchto bohoslužbách v zádušné soboty zúčastňovali, pretože svojou prítomnosťou, svojimi osobnými modlitbami a pristúpením k svätému prijímaniu posilňujú puto lásky so svojimi zosnulými blízkymi a skutočne uchovávajú ich večnú pamiatku!

Viac na https://www.jankrupa.sk/category/greckokatolicke-sviatky/zadusne-soboty/

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings