Patrón farnosti


Dnes je piatok 24.05.2024


Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ


Zo synoptických evanjelií sa dozvedáme, že apoštol Ján a jeho brat Jakub Starší boli synmi Zebedeja a Salome z Betsaidy. Obaja bratia boli rybármi na Tiberiadskom jazere. Ich spoločníkmi pri práci boli Šimon a Andrej. Ježiš ich spoločne povolal za svojich učeníkov. Obaja Zebedejovi synovia, ktorí sa v zoznamoch apoštolov uvádzajú spoločne, sa spoločne so Šimonom-Petrom tešili výsadnému postaveniu. Ježiša sprevádzali pri vzkriesení Jairovej dcéry, počas premenenia na hore a v Getsemanskej záhrade.

Markovo evanjelium nazýva oboch bratov „Boanergés“ – Synovia hromu. V evanjeliách vystupujú aj jednotlivo.

V skutkoch apoštolov pôsobí Ján spoločne s Petrom. Túto tradíciu podtrhuje aj list Galaťanom, ktorých oboch spoločne s Jakubom, Pánovým bratom, označuje ako „stĺpy“.

Jánovo evanjelium podstatne rozširuje naše poznatky o dnešnom svätcovi, apoštolovi Jánovi. Predpokladom je, že sa za „učeníkom, ktorého miloval Ježiš“ a „iným učeníkom“ ukrýva Zebedejov syn Ján. Aj tu vystupujú obaja hlavní učeníci Peter a Ján spoločne, z časti v určitej „konkurencii“, ktorá nespočíva medzi „Úradom“ a „Duchom“, ale vychádza z ocenenia apoštola Jána. Ján pochádza zo školy Jána Krstiteľa, je Ježišovým dôverníkom, stojí tiež pod jeho krížom a Ježiš ho uvádza do synovského vzťahu s Máriou. Z konca evanjelia možno usúdiť, že sa Ján dožil vysokého veku.

O ďalšom Jánovom pôsobení a živote podávajú správu starokresťanské tradície. Už Justín z druhého storočia považuje apoštola Jána za autora knihy Zjavenia. Dionýz z Alexandrie tento názor síce neskôr, kvôli rozdielnemu štýlu spochybňuje, no napriek tomu sa vytvoril tradičný názor, podľa ktorého apoštol Ján pôsobil v Efeze, za čias cisára Domiciána ho poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde napísal knihu Zjavenia. Odtiaľ sa potom vrátil do Efezu a tu napísal evanjelium. Ako veľmi starý za čias cisára Trajána zomrel. Táto podstatne na Irenejovi stojaca tradícia je v súčasnosti vystavená kritike, s časti kvôli zámene s Presbyterom Jánom. Diskusia sa ešte neukončila, pretože Efezská tradícia nebola nikdy skutočne popretá.

Jánov prívlastok „Teológ“ sa datuje až od 4. storočia.

Začiatok úcty k apoštolovi Jánovi sa spája s kultom pri jeho hrobe v Efeze. Cisár Justinián vystaval na mieste náhrobnej kaplnky chrám svätého apoštola Jána. Byzantským vplyvom v čase prelomu staroveku a stredoveku vznikajú chrámy zasväténé apoštolovi Jánovi v Taliansku. Najsamprv v Ríme a Ravene a neskôr aj vo Verone a v Postoii.

Na ikonách sa svätý Ján apoštol zobrazuje zriedka samostatne; zvyčajne v zástupe apoštolov, alebo v skupinách, s Ježišom a Máriou, alebo počas scény ukrižovania s Máriou pod krížom.

(LThK)

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings