Modlitba k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi


Dnes je piatok 24.05.2024


Pane, Ježišu Kriste, Synu živého Boha, Stvoriteľ neba i zeme, Spasiteľ sveta, hľa, ja nehodný a hriešny, skláňam pokorne kolená i srdce pred slávou tvojej velebnosti. Ospevujem a velebím tvoje nesmierne utrpenie a vďaku ti vzdávam, Kráľ a Boh náš. Vďaka ti, že si zostúpil zo svojho nebeského trónu a vzal si ľudské telo z prečistej Panny Márie pre našu spásu: Ty, ktorý si netelesný, zjednotil si s božstvom ľudskú prirodzenosť; ako bohatý dobrovoľne si sa stal chudobným, aby si človeka obohatil vo svojom Kráľovstve.

Vzal si na seba tvrdú prácu a všetku ľudskú biedu ako človek, aby si podporil všetkých ľudí v ich zármutku a núdzi. Štyridsať dní si sa postil, aby si každému ukázal cestu odriekania, mnoho ráz si bol pokúšaný ľuďmi, ale ty si chcel všetkým pomáhať v premáhaní pokušení.

Viem, mocný Pane, že toto všetko nebolo ti potrebné, ale pre spásu ľudí si to všetko strpel. Bol si predaný za tridsať strieborných, aby si vykúpil človeka z otroctva nepriateľa. Nemilosrdní Židia ťa ukrižovali ako nevinného Baránka a ty si tak vytrhol ľudské pokolenie z tlamy duchovného vlka. Bol si postavený pred súd Annáša a Kajfáša, aby si všetkých ľudí zachránil od večného ohňa. Zviazali ťa, tupili, opľúvali, hanobili falošnými svedkami a odsúdili na smrť. Tak si oslobodil človeka od každého nešťastia, múk a od večnej smrti. Vydali ťa Pilátovi, hoci si sa nedopustil nijakej viny, poslali k Herodesovi a znovu ťa tupili, aby si tak človeka zbavil všetkých úkladov a výsmechov nepriateľa.

Čím sa ti, Pane, odplatím za všetko, čo si vytrpel za mňa hriešneho? Neviem. Duša, telo i všetko dobré je od teba a všetko moje je tvoje, ja sám som tvoj. Mám nádej jedine v tvojom nekonečnom milosrdenstve, dobrotivý Pane. Ospevujem tvoje nevýslovné utrpenie, velebím tvoju nevýslovnú prozreteľnosť, oslavujem tvoje nesmierne milosrdenstvo, ktoré si preukázal mne odsúdenému, aby som bol ospravedlnený.

Priviazali ťa, Spasiteľ, k stĺpu a nemilosrdne bili. Ó Milosrdný, vrúcne prosím, rozhreš ma od mojich hriechov. Tŕním si bol korunovaný: vykoreň z mojej duše tŕnie hriechov; trstinou ťa bili po hlave, rozbil si hlavu hada, čo ma zranil žihadlom hriechu; obliekli ťa do červeného plášťa a odovzdali katom; urob svetlým rúcho mojej duše, presvätý Kráľ, aby som mohol vstúpiť do tvojej krásnej hodovnej siene; pripočítali ťa k zločincom a niesol si kríž na ramene: svojím krížom odožeň zloducha, ktorý chce zahubiť moju dušu. Viem, trpezlivý Ježiš, že si bol kruto ranený: od vrchu hlavy až po päty nebolo zdravého miesta na tvojom presvätom tele.

A čo poviem o tvojej láske k ľuďom, Kriste Spasiteľu? V skrúšenosti srdca sa klaniam tvojim prečistým ranám, s láskou ich bozkávam a volám: Zmiluj sa nado mnou hriešnym! Ty, čo si sa dal dobrovoľne pribiť na kríž, pribi moje srdce k tvojim prikázaniam.

Pozdvihnutý na kríži hore Golgote, dvíhaj moje myšlienky k nebu, aby som vždy myslel na spasiteľné veci. Žlčou a octom napájaný, hriechmi zahorknuté moje srdce oslaď svojou láskou a napoj ma smädného potokom svojej sladkosti. Svoje ruky si vystrel, aby si prijal všetkých ľudí: prijmi ma hriešneho. Nohy si mal pribité, lebo si chcel byť vždy s hriešnikmi: buď so mnou, hriešnikom a zabraňuj chodiť mojim nohám po zlých cestách. Mal si Srdce otvorené; ukáž svoju milosť mne hriešnemu. Hlavu si na kríži sklonil: vypočuj moje modlitby.

Ó, predivná a nezmerateľná hĺbka milosrdenstva! Kriste Bože, modlil si sa za tých, ktorí ťa križovali, daruj aj mne hriešnemu milosť milovať svojich nepriateľov a modliť sa za nich. Kajúcemu zločincovi si otvoril raj. Zhliadni, Svetlo mojej duše, na mňa hriešneho, daruj mi pokánie, a otvor mi dvere svojho milosrdenstva a spomeň si na mňa nehodného vo svojom Kráľovstve.

Nakoniec si odovzdal svojho svätého ducha do rúk Boha Otca. Prijmi, môj Stvoriteľ, môjho ducha vo chvíli mojej smrti. Sňatý z kríža, uložený ako mŕtvy do hrobu, ale živý v neprístupnom svetle: sním zo mňa ťažké bremeno hriechov. Pre svoju lásku k nám neváhaj vstúpiť do hrobu môjho nehodného srdca: umŕtvi v ňom moje telesné zmýšľanie. Daj, aby som nežil už sebe, ale aby som bol hodný žiť pre teba, svojho Pána a Boha. Daj, aby som bol hodný vidieť teba, svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý si prijal smrť na kríži, aby som i ja mohol byť korunovaný slávou a cťou s tebou v nebi, kde od vekov kraľuješ s Otcom i Svätým Duchom. Amen.


Zdroj: kniha Časoslov str. 410-412.Zdroj obrázka: https://authenticchristiangifts.com/cdn/shop/products/spas-v-tern-ventse-4_1024x1024.jpg?v=1569202674
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings