Liturgický program Marec 2024


Dnes je streda 24.07.2024


Víkendové stretnutie pre mladých

Animátorská škola Bratislavskej eparchie pripravuje víkendové stretnutie pre mladých od 15 rokov za účasti vladyku Milana. Stretnutie sa uskutoční od piatka 12. apríla do nedele 14. apríla v Súľove (neďaleko Bytče). Viac informácií a formulár na prihlasovanie budú k dispozícii v priebehu týždňa na fejsbúkovej stránke a instagrame „Mládež Bratislavskej eparchie“. Viac na https://grkatba.sk/vikendovka-pre-mladych-15/


o. Vojtech Kodet – Obrátenie

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

Cez celý Veľký pôst je v stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa.

2.3.2024 Sobota09:00 Zámok – 3. zádušná sobota. Hramotypo sv. liturgii panachýda za zosnulých – hramoty.
3.3.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná
5.3.2024 Utorok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV, Liturgia vopred posvätených darov.
7.3.2024 Štvrtok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV, Liturgia vopred posvätených darov.
9.3.2024 Sobota09:00 Zámok – 4. zádušná sobota. Hramoty.
10.3.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu. Spis Rebrík.

13:40 Žiar nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
14.3.2024 Štvrtok15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV, Liturgia vopred posvätených darov.
17.3.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu.
19.3.2024
Utorok
15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV, Modlitba 6. času/Akatist ku Kristovým strastiam – časť.
21.3.2024
Štvrtok
15:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV, Liturgia vopred posvätených darov.
24.3.2024 Nedeľa11:00 Zámok – Kvetná nedeľa. Posvätenie ratolestí. Myrovanie.

13:40 Žiar nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28. Myrovanie.
25.3.2024 Pondelok17:00 Zámok – Zvestovanie Presv. Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Myrovanie. od 16:00 spovedanie pred Paschou.
28.3.2024
Štvrtok
Svätý a veľký štvrtok

15:30 – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV. Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého.
 
29.3.2024 Piatok15:00 Zámok – Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok

– Veľký piatok je pôstny deň. Dekrét Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi nás  zaväzuje: zdržať sa mäsitého, mliečneho pokrmu a vajec. Na tento deň je predpísaný post, t. z. dvakrát za deň malé občerstvenie a raz za deň dosýta, po večernej bohoslužbe respektíve po 15. hodine. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka do telesnej smrti, pôst od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých, ťažko pracujúcich, tehotné a dojčiace ženy, spoločne sa stravujúcich, ak nemajú možnosť výberu.
30.3.2024 Sobota17:00 Zámok – Svätá a veľká sobota
31.3.2024 Nedeľa07:00 Zámok – Svätá a veľká nedeľa Paschy – svetlé Kristovo vzkriesenie. Utiereň, sv. liturgia (cca o 8:00) a posvätenie pokrmov.
1.4.2024 Pondelok09:00 Zámok – Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok

11:30 Žiar nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

Ak je liturgia v Kostole sv. Alžbety, námestie Zvolen, tak je otvorený len vchod rovno do Kaplnky z námestia, nie celý kostol.

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 30 min.

Drahí bratia a sestry, na sv. liturgiu treba prichádzať načas, radšej v predstihu 10-15 min, ako po jej začiatku. Svätá liturgia je svadobná hostina nášho Pána, na ktorú sa treba pripraviť aj modlitbou pred sv. liturgiou. Aj v evanjeliu je opísané, ako je dôležité byť pripravený a včas:

Matúša – kapitola 25 – 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. 5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ 9 Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ 12 Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ 13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.


Pre deti katechézy Pre deti Veľký pôst (www.jankrupa.sk)

Pane, Ježišu Kriste, Synu živého Boha, Stvoriteľ neba i zeme, Spasiteľ sveta, hľa, ja nehodný a hriešny, skláňam pokorne kolená i srdce pred slávou tvojej velebnosti. Ospevujem a velebím tvoje nesmierne utrpenie a vďaku ti vzdávam, Kráľ a Boh náš. Vďaka ti, že si zostúpil zo svojho nebeského trónu a vzal si ľudské telo z prečistej Panny Márie pre našu spásu: Ty, ktorý si netelesný, zjednotil si s božstvom ľudskú prirodzenosť; ako bohatý dobrovoľne si sa stal chudobným, aby si človeka obohatil vo svojom Kráľovstve.Modlitba k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi

Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.  Veľká metánia.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.  Veľká metánia.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.  Malá poklona.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.  Malá poklona.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.  Malá poklona.

A znovu celú modlitbu od Pane a Vládcaaž po na veky vekov, amen s jedinou veľkou poklonou po jej skončení.


Katechézy sv. otca Františka o nerestiach a čnostiach

2. pôstna katechéza kardinála Raniera Cantalamessu

Životopis svätého na každý deň – www.byzantskýobrad.sk

Prečítajte si katechézy o našom obrade www.jankrupa.skDuchovné knihy – www.filokalia.skKatechizmus Katolíckej Cirkvi

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a

O Čítaní sv. Písma – cirkevní otcovia


Pozývame podporiť našu gréckokatolícku farnosť Zvolen:

Bankové spojenie: SK81 8330 0000 0029 0123 6431


Text sv. Bazila Veľkého k veľkému pôstu

Blahoslavení milosrdní o. Vojtech Kodet

Vyšlo posolstvo pápeža k Pôstnemu obdobiu: Cez púšť nás Boh vedie k slobode

– Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke. K aliturgickým d

Duchovné videa https://www.youtube.com/@pramene

Knihy https://www.filokalia.sk/

Životopis svätého na každý deň byzantskyobrad.sk

O východnom obrade – jankrupa.sk

video – o. Vojtech Kodet – s Ježišom v skúškach a o. Kodet kratšie videa

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a videa

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings