Liturgický program – máj 2024


Dnes je piatok 21.06.2024


Turistický deň bratislavskej eparchie 1. júna 2024 v Nitre sa kvôli predpovedi počasia ruší.

Prečítajte si katechézy o Svätom Duchu na tu na www.jankrupa.sk Večiereň vo Sviatok večer – tri krásne modlitby. Večiereň pred Sviatkom.

Akatist k Svätému Duchu

www.jankrupa.sk články o Sviatku Eucharistie

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

DátumČasMiesto sv. liturgie
26.5.2024 Nedeľa 09:00Zámok ZV – Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých.
– Čerpanie dovolenky, zastupuje v súrnych prípadoch o. Ján Krupa 0908 677 658
30.5.2024
Štvrtok
18:00kaplnka CUP Zvolen cupzvolen.sk/ – odporúčaný sviatok – Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie.
31.5.2024
Piatok
17:00kaplnka CUP Zvolen cupzvolen.sk/
1.6.2024
Sobota
09:00kaplnka CUP Zvolen cupzvolen.sk/
2.6.2024
Nedeľa
11:00Zámok ZV  – Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici

13:30 – sv. liturgia v Žiari nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie,
ul. M. Chrásteka 2772/28.
* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.


LET2024 – Prihlasovanie účastníkov

Všetky deti srdečne pozývame na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie, ktorý sa koná už po štrnásty krát.

Téma tábora: “Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny.“ ( Iz46,12)

Miesto konania: Kľačno (okr. Prievidza)

Čas konania: 7.7. – 12.7.2024

Tábor je určený pre deti a mládež od ukončeného 2. ročníka základnej školy hlavne z gréckokatolíckych farností Bratislavskej eparchie. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ. Druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.

Cena: 180 €/dieťa  (150 €/dieťa – každé ďalšie dieťa, ak je z jednej rodiny viac detí – súrodenci)

Prihlasovanie a viac informácii na linku: forms.gle/gBEopnoc2gxQVomC6 je možné nájsť aj na stránke našej eparchie: www.grkatba.sk

Prihlasovanie do 20.6.2024


Od 23.4 cez týžden sv. liturgie budú v Centre univerzitnej pastorácie https://www.cupzvolen.sk/kontakt/


Starší uplynulý program v mesiaci:

DátumČasMiesto
2.5.2024
Štvrtok
18:00 CUP Zvolen cupzvolen.sk/kontakt/
4.5.2024
Sobota
 16:00 Zámok – sv. liturgia za zosnulého.
5.5.2024
Nedeľa
 11:00 Zámok – 6. nedeľa po Pasche – O slepom.
6.5.2024
Pondelok
09:00CUP Zvolen cupzvolen.sk/kontakt/
7.5.2024
Utorok
17:00 CUP Zvolen cupzvolen.sk/kontakt/
9.5.2024
Štvrtok
 17:00 Zámok ZV – Nanebovstúpenie Pána, Prikázaný sviatok. Myrovanie.
 11.5.2024 Sobota 10:00 – Zámok – Krst bez sv. liturgie
12.5.2024
Nedeľa
 11:00 Zámok ZV  – 7. nedeľa po Pasche – Otcov 1. Nicej. Snemu. 1. sv. spoveď a prijímanie. Zbierka na potreby farnosti.
DátumČasMiesto
13.5.2024
Pondelok
13:00Zámok ZV – zádušná sv. liturgia a pohreb.
14.5.2024
Utorok
17:00CUP Zvolen cupzvolen.sk/kontakt/
16.5.2024
Štvrtok
18:00CUP Zvolen cupzvolen.sk/kontakt/

18.5.2024
Sobota
 09:00Zámok ZV – zádušná sobota. Hramoty.
19.5.2024 Nedeľa 09:00Zámok ZV  – Päťdesiatnica – Zostúpenie Sv. Ducha. Myrovanie. Spoločné raňajky po sv. liturgii pred kaplnkou.12:30 – sv. liturgia v Žiari nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie,
ul. M. Chrásteka 2772/28.
Zbierka na TV Lux a Rádio Lumen.
20.5.2024
Pondelok
17:00Pondelok Svätého Ducha – sviatok
kaplnka CUP Zvolen cupzvolen.sk/
21.5.2024
Utorok
17:00kaplnka CUP Zvolen cupzvolen.sk/
23.5.2024
Štvrtok
18:00kaplnka CUP Zvolen cupzvolen.sk/

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 30 min.

Životopis svätého na každý deň – www.byzantskýobrad.sk

Prečítajte si katechézy o našom obrade www.jankrupa.skDuchovné knihy – www.filokalia.skKatechizmus Katolíckej Cirkvi

o. Štefan Paločko vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo

Kategórie interpretujúce Kristovo spásne dielo

Pre deti katechézy (www.jankrupa.sk)

O Čítaní sv. Písma – cirkevní otcovia


Pozývame podporiť našu gréckokatolícku farnosť Zvolen:

Bankové spojenie: SK81 8330 0000 0029 0123 6431