Liturgický program – november 2023

V stredu, 15. 11. 23 vstupujeme do pôstneho obdobia pred sviatkami Narodenia Pána
a Bohozjavenia, ktoré ľudovo voláme Filipovka (o. Ján Krupa). Hoci sa oficiálna pôstna disciplína oproti
ostatnému obdobiu roka nemení, nevylučuje to vlastnú iniciatívu na posilnenie duchovného
života.

Prečítajte si – o Príprave na Sviatky narodenia Ježiša Krista

Pápež František – Anjel Pána: Múdrosť spočíva v starostlivosti o vnútorný život

Nový arcibiskup – metropolita o. Jonáš Maxim MSU a Gréckokatolícky magazín

Homílie o. Jonáša Maxima: https://www.youtube.com/watch?v=tTWGSOGm9sA https://www.youtube.com/watch?v=icNKC07h6BI

Duchovné videa https://www.youtube.com/@pramene Knihy https://www.filokalia.sk/

Životopis svätého na každý deň byzantskyobrad.sk O východnom obrade – jankrupa.sk

video – o. Vojtech Kodet – s Ježišom v skúškach a o. Kodet kratšie videa

Na nedeľné sv. liturgie môžete prinášať aj úmysly – mená živých na vloženie do prosieb (do jekténie) po homílii – za zdravie, božie požehnanie, poďakovanie s milodarom, úmyslov do prosieb môže byť viac.

Prosíme o nahlásenie detí na prípravu na prvú sv. spoveď, ktoré ste ešte nenahlásili. (3. roč ZŠ.)

DátumČas sv. liturgie
5.11.2023 Nedeľa 11:00 Zámok ZV – 23. nedeľa po Päťdesiatnici.

13:20! Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
10.11.2023
Piatok
Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety
12.11.2023 Nedeľa  11:00 Zámok ZV – 24. nedeľa po Päťdesiatnici. Zbierka na Solidárny fond II.
14.11.2023
Utorok
Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety
17.11.2023
Piatok
Sv. liturgia nebude, je odpustová slávnosť v RKC farnosti Zvolen mesto o 9:00 – Námestie sv. Alžbety. Štátny sviatok, voľnica.
19.11.2023 Nedeľa  11:00 Zámok ZV – 25. nedeľa po Päťdesiatnici.

13:20! Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
21.11.2023 UtorokLiturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety.
Odporúčaný sviatok – Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Myrovanie.
24.11.2023
Piatok
Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety.
26.11.2023 Nedeľa11:00 Zámok ZV – 26. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa Krista Kráľa. Myrovanie.

13:20! Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28. Myrovanie.
29.11.2023
Streda
Liturgia 13:15 Kaplnka kostola sv. Alžbety.
1.12.2023
Piatok
Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety. Prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sv. spoveď.
3.12.2023 Nedeľa  11:00 Zámok ZV – 27. nedeľa po Päťdesiatnici. Zbierka na charitu II.
* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke

Ak je liturgia v Kostole sv. Alžbety, námestie Zvolen, tak je otvorený len vchod rovno do Kaplnky z námestia, nie celý kostol.

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 20 min.


V piatok 27. októbra bol deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V Bazilike sv. Petra predsedal pápež František modlitbe svätého ruženca a adorácii, pričom Panne Márii zveril osud ľudstva. Prinášame plné znenie modlitby Svätého Otca Františka

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a videa


Kán. 881 – § 1. Veriaci v Krista sú viazaní počas nedieľ a prikázaných sviatkov zúčastniť sa Božskej liturgie …

§ 2. Aby mohli veriaci v Krista ľahšie splniť túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný čas, ktorý plynie od večierne vigílie, až do konca nedele alebo prikázaného sviatku.

§ 3. Veriacim v Krista sa vrelo odporúča, aby zvlášť v tieto dni častejšie alebo aj každodenne prijímali Božskú Eucharistiu.

Túto viazanosť či povinnosť si môžeme splniť na gréckokatolíckej liturgii prípadne aj rímskokatolíckej sv. omši.

Sviatosť zmierenia je skutočne miesto, kde môžeme zakúsiť milosrdnú lásku Pána. A radostné prijatie. Hovorí o tom aj svätý pápež Ján Pavol II.: „Dobre prežívaná sviatosť zmierenia sa môže stať zdrojom obrovskej radosti ľudského ducha, takej radosti, akej sa nám z iných zdrojov nedostáva.“ Zdroj aj tu