Liturgický program – 1.12.- 6.1.2024

Na https://casoslov.sk/ je na každý deň Duchovná príprava – Putovanie do Betlehema na sviatky narodenia Ježiša Krista.

Na nedeľné sv. liturgie môžete prinášať aj úmysly – mená živých na vloženie do prosieb (do jekténie) po homílii – za zdravie, božie požehnanie, poďakovanie s milodarom, úmyslov do prosieb môže byť viac.

Prosíme o nahlásenie detí na prípravu na prvú sv. spoveď, ktoré ste ešte nenahlásili. (3. roč ZŠ.)

Svätý Otec František: Priateľstvo s Bohom má schopnosť meniť srdce. Je to jeden z veľkých DAROV Ducha Svätého, nábožnosť, ktorá nám umožňuje ROZPOZNAŤ Božie otcovstvo. Máme nežného Otca, láskavého Otca, ktorý nás miluje, ktorý nás vždy miloval. Keď to ZAŽIJEME, srdce sa roztopí a pochybnosti, obavy, pocity nehodnosti opadnú. Tejto láske stretnutia s Pánom nemôže nič odporovať.

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

DátumČas
1.12.2023 PiatokLiturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety. Prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sv. spoveď.
3.12.2023 Nedeľa  11:00 Zámok – 27. nedeľa po Päťdesiatnici. Zbierka na charitu II.
Čerpanie dovolenky, v utorok 5.12. sv. liturgia nebude.
Zástupuje v súrnych prípadoch o. Ján Krupa 0908 677 658
8.12.2023 Piatok  17:00 Zámok – Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. Voľnica. Myrovanie
10.12.2023 Nedeľa  11:00 Zámok – 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Zbierka na potreby farnosti.

13:20 Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28.
12.12.2023 Utorok13:15 – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV
15.12.2023 Piatokoveriť si vo štvrtok, ci bude (15:00? – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV)
17.12.2023 Nedeľa  11:00 Zámok – Nedeľa svätých Praotcov.
24.12.2023 Nedeľa   11:00 Zámok – Nedeľa svätých otcov. Zdržanlivosť od mäsa.
25.12.2023 Pondelok  11:00 Zámok – Narodenie Ježiša Krista. Prikázaný sviatok.
26.12.2023 Utorok  11:00 Zámok –Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok.
31.12.2023 Nedeľa 11:00 Zámok – Nedeľa po Kristovom narodení.
1.1.2024 Pondelok 11:00 Zámok – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok.
5.1.2024 PiatokZdržanlivosť od mäsa s pôstom (raz sa najesť do sýta a 2x menšie občertvenie)
6.1.2024 Sobota 11:00 Zámok – Sväté Bohozjavenie JK – Prikázaný sviatok.
7.1.2024 Nedeľa 11:00 Zámok – Nedeľa po Osvietení.
* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke

Ak je liturgia v Kostole sv. Alžbety, námestie Zvolen, tak je otvorený len vchod rovno do Kaplnky z námestia, nie celý kostol.

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 30 min.


V tejto línii Katechizmus Katolíckej cirkvi právom stanovuje: „Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.“74 Chcel by som preto pripomenúť, že v Cirkvi platí a vždy bude platiť norma, ktorou Tridentský koncil konkretizoval prísne napomenutie apoštola Pavla, keď tvrdí, že na hodné prijatie Eucharistie „musí predchádzať vyznanie hriechov, keď si je človek vedomý ťažkého hriechu“.75

37. Eucharistia a spoveď sú dve sviatosti, ktoré sú navzájom úzko späté. Ak Eucharistia sprítomňuje vykupiteľskú obetu kríža, sviatostne ju predlžujúc, znamená to, že z nej vyplýva aj trvalá požiadavka na obrátenie, osobná odpoveď na výzvu, ktorou sa svätý Pavol obracia na kresťanov v Korinte: „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20) Ak teda kresťana ťaží vo svedomí ťažký hriech, pokánie prostredníctvom sviatosti zmierenia sa stáva záväznou cestou umožňujúcou plnú účasť na eucharistickej obete. tu

1. Svätiť prikázané sviatky

CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA

2. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej božskej liturgii.

3. V dňoch pokánia zachovať pôst alebo zdržanlivosť a konať skutky kajúcnosti.

4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a zvlášť v období Paschy prijať najsvätejšiu Eucharistiu.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

PRIKÁZANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY

Okrem nedeľ je povinnosť zúčastniť sa na celej božskej liturgii a svätiť tieto sviatky:

 • 01.01. – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 06.01. – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 25.03. – Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
 • Svätý a Veľký piatok
 • Pondelok svetlého týždňa
 • Pánovo nanebovstúpenie
 • 29.06. – Svätí, slávni a a všechválni apoštoli Peter a Pavol
 • 15.08. – Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
 • 08.12. – Počatie Presvätej Bohordičky svätou Annou
 • 25.12. – Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 26.12. – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Túto viazanosť či povinnosť si môžeme splniť na gréckokatolíckej liturgii prípadne ak nestíhame, aj rímskokatolíckej sv. omši.

https://www.mnichov.grkatke.sk/maly-katechizmus


Duchovné videa https://www.youtube.com/@pramene Knihy https://www.filokalia.sk/

Životopis svätého na každý deň byzantskyobrad.sk O východnom obrade – jankrupa.sk

video – o. Vojtech Kodet – s Ježišom v skúškach a o. Kodet kratšie videa

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a videa