Liturgický program apríl 2024

Vladyka Peter – príhovor Pascha a pozdrav

Životopis svätého na každý deň – www.byzantskýobrad.sk

Prečítajte si katechézy o našom obrade www.jankrupa.skDuchovné knihy – www.filokalia.skKatechizmus Katolíckej Cirkvi

o. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/

Kategórie interpretujúce Kristovo spásne dielo

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

28.3.2024
Štvrtok
Svätý a veľký štvrtok

15:30 – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV. Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého.
 
29.3.2024 Piatok15:00 Zámok – Večiereň s uložením pláščenice do hrobu. Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok (jankrupa.sk článok)

– Veľký piatok je pôstny deň. Dekrét Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi nás  zaväzuje: zdržať sa mäsitého, mliečneho pokrmu a vajec. Na tento deň je predpísaný post, t. z. dvakrát za deň malé občerstvenie a raz za deň dosýta, po večernej bohoslužbe respektíve po 15. hodine. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka do telesnej smrti, pôst od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých, ťažko pracujúcich, tehotné a dojčiace ženy, spoločne sa stravujúcich, ak nemajú možnosť výberu.
30.3.2024 Sobota17:00 Zámok – Svätá a veľká sobota
31.3.2024 Nedeľa07:00 Zámok – Svätá a veľká nedeľa Paschy – svetlé Kristovo vzkriesenie. Utiereň, sv. liturgia (cca o 8:00) a posvätenie pokrmov. Zbierka na potreby farnosti.
1.4.2024 Pondelok09:00 Zámok – Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok

11:30 Žiar nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie,
ul. M. Chrásteka 2772/28.
2.4.2024
Utorok
15:00 – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV.
4.4.2024
Štvrtok
15:00 – Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie ZV.
5.4.2024
Piatok
voľnica
7.4.2024 Nedeľa11:00 Zámok – 2. nedeľa po Pasche – o Tomášovi
14.4.2024 Nedeľa11:00 Zámok – 3. nedeľa po Pasche – o myroničkách. Zbierka na gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.

13:20 Žiar nad HronomKostol sedembolestnej P. Márie,
ul. M. Chrásteka 2772/28. Zbierka na gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.
– Čerpanie dovolenky, zastupuje v súrnych prípadoch o. Ján Krupa 0908 677 658
21.4.2024 Nedeľa11:00 Zámok – 4. nedeľa po Pasche – o porazenom
cez týžden sv. liturgie budú v utorky a vo štvrtky na novom mieste – v Centre univerzitnej pastorácie https://www.cupzvolen.sk/kontakt/ čas doplníme, cca o 17:00

23.4.2024
Utorok
25.4.2024
Štvrtok
28.4.2024 Nedeľa11:00 Zámok – 5. nedeľa po Pasche – o samaritánke

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 30 min.

Od 23.4 cez týžden sv. liturgie budú v utorky a vo štvrtky na novom mieste – v Centre univerzitnej pastorácie https://www.cupzvolen.sk/kontakt/

Drahí bratia a sestry, na sv. liturgiu treba prichádzať načas, radšej v predstihu 10-15 min, ako po jej začiatku. Svätá liturgia je svadobná hostina nášho Pána, na ktorú sa treba pripraviť aj modlitbou pred sv. liturgiou. Aj v evanjeliu je opísané, ako je dôležité byť pripravený a včas:

Matúša – kapitola 25 – 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. 5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ 9 Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ 12 Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ 13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

Pre deti katechézy (www.jankrupa.sk)

O Čítaní sv. Písma – cirkevní otcovia


Pozývame podporiť našu gréckokatolícku farnosť Zvolen:

Bankové spojenie: SK81 8330 0000 0029 0123 6431