Príhovor – sviatok Povýšenia svätého a životodarného Kríža 14.9.


Dnes je piatok 24.05.2024


Drahý otec dekan, milí kňazi, drahí bratia a sestry. Asi sme zažili, keď sme cestovali na neznáme miesto autom, a nemali navigáciu, aké dôležité sú značky, kam odbočiť, aby sme sa dostali napríklad do Trnavy, či Nitry z diaľnice. A ako je potom náročné, ak značku prehliadneme, sa tam dostať, alebo koľko sa treba na diaľnici,nacestovať kilometre navyše, keď minieme odbočku, aby sme došli do cieľa.

Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí o sebe: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.Slová svätého Jána Zlatoústeho znejú: „Niet väčšieho znaku Božej lásky k nám než svätý Kríž!“

Dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie svätého Kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Až 326 rokov po Kristovi prijala Helena, matka cisára Konštantína, Kristovu vieru a ako kresťanka odišla do Jeruzalema a vyzvedala sa o tom kríži.  Po zistení miesta veľkou námahou odkopali hlinu a našli tri kríže, jeden Spasiteľov a dva lotrov, ktorí s ním boli ukrižovaní. Patriarcha, sv. Makar, kázal nájdené kríže klásť jeden po druhom na chorú. Prvé dva neurobili nijaký zázrak, no keď položili tretí chorá ozdravela. Tento zázrak všetkým ukázal, ktorý je pravý Kristov kríž. Vtedy všetci z davu, ktorý sa tam zišiel, a ktorí sa nemohli pretlačiť a pobozkať sv. drevo, si želali ho aspoň zďaleka uvidieť. Patriarcha splnil túžbu ľudu. Vybral si vyvýšené miesto, do rúk prijal úctyhodný kríž, zdvihol ho do výšky, aby ho mohli všetci prítomní uvidieť. Sv. Makarios sa kvôli tomu obracal na všetky strany, na východ i západ, na sever i na juh, a ukazoval ho všetkým ľuďom, ľudia sa na neho pozerali, klaňali sa mu a volali: „Pane, zmiluj sa!“

Tento úryvok z Jánovho evanjelia je z časti rozhovoru Nikodéma s Ježišom, kedy za ním prišiel v noci. Ježiš tu ohlasuje, že sám bude vyzdvihnutý na záchranu a spásu ľudí, aby mali večný život, podobne ako bol symbol medeného hada vyzdvihnutý, aby každý, kto poslúchol Mojžiša a pozrel sa naň, bol uzdravený od jedovatých hadov a nezomrel. Bol uzdravený ten, kto sa znova obrátil k Bohu, ktorý ho dal zhotoviť Mojžišovi.  

Kniha Múdrosti o tejto udalosti s medeným hadom na púšti píše: „Lebo kto sa (k nemu) obrátil, zachránený bol, nie skrz to, čo videl, ale skrze teba, spasiteľa všetkých.“ (Múd 16,7). Nakoniec kráľ Ezechiáš rozbil medeného hada, ktorého urobil Mojžiš, lebo mu synovia Izraela až do tých dní pálili tymian.“ (2 Kr 18, 4), teda dôležitá bola viac poslušnosť Mojžišovi a Bohu.

Ukrižovaný Ježiš je teda prirovnaný k hadovi na žrdi povýšenému na púšti. Nuž a človek, ktorý je smrteľne ranený hriechom, ktorý k Nemu s dôverou hľadí, bude zachránený a nezomrie naveky. Ježiš tu ohlasuje Božiu lásku a záchranný plán Nebeského otca, ktorý chce cez svojho Syna zachrániť a spasiť všetkých nás, nie nás odsúdiť. Boh až tak miluje ľudstvo, že dáva svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, prijíma ho a počúva, ale aby bol spasený.

Tieto slová ukazujú veľkú Božiu lásku: nedal totiž sluhu, anjela, či archanjela, ale svojho Syna. A keby aj mal mnoho synov a jedného by dal, už to by bol veľmi veľký dar: on však dal jediného Syna.

Ježiš pokračuje slovami, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Starý Zákon sľuboval tým, čo ho zachovávali, dlhý život (porov. Ex 20,12): evanjelium však sľubuje večný a neporušiteľný život.

Svätý apoštol Pavol vo svojich listoch rozvíja „múdrosť kríža“, ktorý je pre svet bláznovstvom a pre židov pohoršením, ale pre kresťanov je kríž Božou mocou: „My však ohlasujeme ukrižovaného Krista.. .Božiu moc a Božiu múdrosť“ (1 Kor 1,23.24).Môžeme povedať: „Pozeraj sa na mňa, lebo tento kríž, ktorý je zdanlivo potupou, pri neúspechoch sa stáva novou cestou. Kríž, ktorý je zdanlivo prehrou, sa stáva víťazstvom. A my túto Božiu moc a Božie milosrdenstvo môžeme zakúsiť, ak budeme mať ten istý postoj ako apoštol Pavol.“

Drahí bratia  a sestry, slová svätého Jána Zlatoústeho znejú: „Niet väčšieho znaku Božej lásky k nám než svätý Kríž!“.

Keď pozeráme na kríž s Ježišom, všímajme si viac Božiu lásku k nám, vyliatu na kríži do krajnosti, nie len naše hriechy. Všímajme si, že Boh nás stále pozýva k obráteniu, k zmene života. Boh nám stále dáva novú príležitosť, svoje milosti, novú dôveru a chce, aby sme kráčali v živote s ním, poslušnosti jeho Slovu a jeho vedeniu. Úctu ku Krížu ako dôkazu Božej lásky by sme našli vo veľkej láske asi u každého svätého, pretože cez neho videli veľkú Božiu lásku a starostlivosť o nich.  

Pápež František pred rokom v Prešove počas svätej liturgie na tento dnešný sviatok povedal o Kristovi, že: „Preto si vybral najťažšiu cestu: kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, v opustenosti, v hanbe za svoju biedu a omyly. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46; Ž 22,1). Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už nikdy viac.

Kríž bol nástrojom smrti, a predsa z neho vzišiel život. Bol tým, na čo sa nikto nechcel pozerať a predsa nám zjavil krásu Božej lásky.

 Neprijať, alebo len slovami, Boha slabého a ukrižovaného a snívať o bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným.“ 

Aj keby som ja alebo ty brat a sestra, boli jediným hriešnikom na zemi, ktorý by potreboval záchranu, Božia láska by aj vtedy prišla v Ježišovi Kristovi na túto zem, stať sa človekom, ohlásiť spásu a nechať sa ukrižovať a byť vzkrieseným len kvôli mne.

Aj my v našom osobnom živote môžeme povyšovať kríž, keď sa rozhodneme ísť cestou Ježiša Krista, keď si vyberieme ťažšiu cestu pravdy namiesto klamstva, keď na zlo odpovieme dobrom, keď na krivdu odpovieme odpustením, keď máme porozumenie pre slabosti iných, vždy, keď naše okolie uvidí našu ochotu poslúžiť a pomôcť, keď odpovieme na nenávisť láskou; vtedy sa odohrá naše povýšenie kríža v tomto svete.

Vtedy sa v našom srdci objaví radosť a pokoj, pretože prijatie kríža prináša pokoj do našich vzťahov a do nášho života. V jednom speve na východe sa spieva aj: „Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta.“ Skrze Kristov kríž prišla radosť do celého sveta.

Pred mnohými rokmi hurikán zničil chrám v maličkej dedinke na pobreží Anglicka. Keď sa ľudia s kňazom prišli pozrieť na ruiny, bolo im do plaču. Vedeli, že nie je v ich silách znovu vybudovať zničený chrám.
      Ale o pár dní kňaza navštívil vysoký dôstojník anglických námorných síl a vypytoval sa, ako to bude s výstavbou nového chrámu. Kňaz mu priblížil biedu tamojších ľudí, aby zdôvodnil, prečo nezamýšľajú s výstavbou nového chrámu.
       „Dobre,“ povedal dôstojník. „Ak chrám nepostavíte vy, tak ho postaví vojsko.“      Kňaz bol veľmi prekvapený jeho slovami a pýtal sa na dôvod takého veľkého záujmu vojska na postavení chrámu.
      Dôstojník odpovedal: „Tento chrám bol zaznačený na všetkých vojenských mapách. Bol znakom, podľa ktorého si lode siedmich morí upravovali svoj kurz!“
      Akú veľkú pravdu nechtiac povedal!

Dnes slávime sviatok Povýšenia svätého Kríža, podľa ktorého si každý človek na zemi môže upraviť smer a cestu svojho života. Pretože hriech nás môže odviesť ďaleko od správnej cesty, zničiť veľa dobrého v našom živote, ale Kristov kríž a jeho láska nám dáva záchranu a navigáciu, ako žiť v Božom kráľovstve, v pokoji a láske už tu na zemi a po smrti aj vo večnosti v spoločenstve s Bohom a s našimi bratmi. Kristov kríž má moc uzdraviť chorobu našich hriechov a posilniť nás na ceste. ADE: Prosme aj dnes pri tejto svätej omši, aby sme sa otvárali pre lásku Ježiša Krista plnšie, aby sme ju viac spoznávali v Božom slove a vo sviatostiach a aby sme vďaka Kristovmu krížu našli správnu cestu a smer pre našu pozemskú cestu. Amen.

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings