Liturgický poriadok – február 2023


Dnes je piatok 24.05.2024


www.casoslov.sk – Liturgické čítania zo Svätého písma na každý deň.

25.2.2023 Sobota9:00 Zvolen – Zámok Druhá zádušná sobota. Po liturgii panachýda s čítaním hramôt. (presun o týždeň skôr)
26.2.2023 Nedeľa11:00 Zvolen – ZámokNedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu – Nedeľa ortodoxie. Po sv. liturgii posvätenie prinesených ikon. Posvätenie kolivy.
1.3.2023
Streda
16:10 pred Kostolom na námestí môžem vziať so sebou 3-4 ľudí na Sv. liturgiu Vopred posvätených darov o 17:00 v Banskej Bystrici.
Nahláste sa prosím na 0908 375 373.
3.3.2021Prvý piatok v mesiaci.
5.3.2023 Nedeľa11:00 Zvolen – Zámok

13:15 Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28
Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu –
Zbierka na Gréckokatolícku Charitu v Prešove I.

V stredy a piatky Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa.

Ešte sa dá šte dá nahlásiť na odber gréckokatolíckeho časopisu Slovo na rok 2023

Obsah najbližšieho čísla:

2023/05:
(1) Z titulnej fotky na čitateľa sála vôňa teplého domáceho chleba, za ktorý sa modlí každý kresťan viackrát do dňa v modlitbe Otče náš. Práve chlebu, jeho počiatkom i súčasnému pekárstvu sa venuje téma tohto čísla.

(3) Otec Marek Baran prináša slová pápeža Františka, ktorý reflektoval Ježišovu samotu uprostred davu. Evanjelium zaznamenáva, že Ježiš bol často obklopený množstvom ľudí, ktorí od neho chceli niečo dostať – uzdravenie, materiálnu pomoc, ale nie čisto pre to, aby boli s ním. A práve do takého vzťahu Pán pozýva každého človeka – osobného vzťahu ja a ty.

(8 – 9) Slovo prináša aj rozhovor s vladykom Milan Lachom SJ, ktorý sa vrátil zo zámorskej Parmy v Ohiu naspäť na rodné Slovensko po skoro šiestich rokoch, aby pomáhal viesť Bratislavskú eparchiu ako jej pomocný biskup.

(11) V liturgickej rubrike upriami Viera Urigová pozornosť čitateľov na modlitbu v prírode. Vystríha pred neschopnosťou žasnúť nad harmóniou stvorenstva, ktorá odráža jej Stvoriteľa.

(14) Chlieb a jeho cesta z nakvaseného cesta až na stôl našiel priestor aj vo fotoreportáži Adriany Matoľákovej. Zhovárala sa v prvej prešovskej remeselnej pekárni s Matúšom, majiteľom a pekárom v jednej osobe.

(21) Na otázku Emme, ako odpovedať človeku, ktorý jej povie, že Boh neexistuje, odpovedá otec Štefan Paločko, učiteľ dogmatiky na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Rozlišuje medzi uzavretým človekom a človekom ochotným počúvať – pri ňom treba nájsť spoločnú pôdu, ktorá sa nezakladá na pocitoch alebo emóciách.

O ikonách – štúdium: https://vieralogicky.sk/ikonoklazmus-a-moznost-zobrazovania-krista/

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

K Veľkému pôstu

https://www.jankrupa.sk/214-svata-a-velka-styridsiatnica-z-perspektivy-italo-albanskej-cirkvi/ a https://www.jankrupa.sk/215-velky-post-v-rutenskej-greckokatolickej-cirkvi-v-usa/

Cez Veľký pôst je vhodná aj osobná modlitba Žalmov – katiziem. Tiež veľkopôstny moleben. Kajúci akatist. Akatist ku Kristovým strastiam.

Svätý Teodor, ktorý dodržiaval miernu mníšsku disciplínu, dáva nasledovnú radu: „Čo sa týka množstva a kvality jedla, mal by si sa postiť toľko, koľko tvoje telo znesie“ (porov. Epistolár, 1. II, 135. list). Tá istá zásada by sa mala uplatňovať aj dnes, keďže naše pôstne pravidlá predpisujú len symbolický pôst.

Aby sa počas Veľkého pôstu vytvorila atmosféra modlitby, cirkevní Otcovia trvali na úplnej zdržanlivosti od všetkých druhov zábav, t. j. od hudby, tanca, večierkov počas Veľkého pôstu (porov. Homília proti opilcom, 1 – 2), a svätý Ján Zlatoústy karhal tých, ktorí sa počas Veľkého pôstu „opovážili zúčastniť sa na konských dostihoch“ (porov. Homília na Genezis VI, 1). Tento bod pôstu by sme mali zdôrazňovať dnes, keď naše mladšie generácie sú posadnuté mániou zábavy.

Duchovný alebo vnútorný pôst, ktorý je zdržanlivosťou od každého zlého – najmä od ťažkého hriechu – je najpodstatnejšou časťou pôstu. Svätý Ján Zlatoústy učil, že „hodnota pôstu nespočíva ani tak v zdržanlivosti od jedla, ako skôr v upustení od hriešnych zvykov“ (porov. Homília o sochách III, 11). Svätý Bazil Veľký to vysvetľuje: „Odvrátiť sa od každého zla znamená držať jazyk na uzde, potláčať hnev, potláčať zlé túžby a vyhýbať sa všetkým klebetám, klamstvám a nadávkam. Zdržiavať sa týchto vecí – v tom spočíva pravá hodnota pôstu!“ (Homília o Pôste II, 7). Toto je v súlade s prorokovým zvolaním: „Vráťte sa zo svojich zlých ciest a napravte svoje zlé skutky!“ (Jer 18, 11). Preto svätý Ján Zlatoústy odsudzuje bláznovstvo tých kresťanov, ktorí sa „celý deň zdržiavajú jedla, ale nedokážu sa držať hriechu“ (porov. Homília na Genezis VI, 6). Všetci sme hriešnici a „ak hovoríme, že v sebe nemáme hriech, klameme samých seba“ (1 Jn 1, 8).

Modlitba sv. Efréma

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí; (poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky; (poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné hriechy a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (poklona)[1]

Modlitba

„Keďže sme boli zranení hriechom, musíme ho liečiť pokáním. Ale pokánie bez pôstu je bezcenné. Nuž pôstom sa ospravedlňte pred Bohom!“ (sv. Bazil, Homília o pôste I, 3).

a https://www.jankrupa.sk/216-velky-post-z-perspektivy-pravoslavnej-cirkvi-v-usa-oca/.


Príhovor pápeža Františka: Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne» (Mt 25,35-36)

O. Rastislav Čižik: https://standard.sk/312990/patnast-rokov-plnsej-identity-od-vyhodneho-obradu-coraz-blizsie-k-vychodnemu/

V byzantskom liturgickom roku je päť zádušných sobôt: Mäsopôstna sobota, Druhá, Tretia a Štvrtá sobota Veľkého pôstu a Sobota pre Päťdesiatnicou. Mäsopôstnu sobotu ako osobitný deň modlitby za zosnulých možno vystopovať až do 6. a 7. storočia, teda do obdobia, keď vznikol Typikon sv. Sabu, známy ako Jeruzalemský typikon. …

Tento úctyhodný zvyk nám odovzdali naši predkovia ako súčasť nášho krásneho duchovného dedičstva. Každoročne tesne pred Mäsopôstnou sobotou rodiny odovzdajú farárovi zoznamy svojich zosnulých blízkych (hramoty) s prosbou, aby boli spomenutí na bohoslužbách za zosnulých v zádušnú sobotu. A svätý Ján Zlatoústy nás uisťuje: „Je to veľká česť byť hodný zmienky, keď prebieha slávenie svätých Tajomstiev“ (Homília na Skutky apoštolov 21, 4). Členov rodiny povzbudzujeme, aby sa na týchto bohoslužbách v zádušnú sobotu zúčastňovali, pretože svojou prítomnosťou, svojimi osobnými modlitbami a pristúpením k svätému prijímaniu posilňujú puto lásky so svojimi zosnulými blízkymi a skutočne uchovávajú ich večnú pamiatku! ..Viac na odkazoch nižšie:

https://www.jankrupa.sk/147-spomienka-na-vsetkych-zosnulych/
https://www.jankrupa.sk/146-vecna-pamiatka-vicnaja-pamjat/

www.jankrupa.sk – články k sviatkom, katechézy pre deti.

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings