Liturgický poriadok – január 2023


Dnes je streda 24.07.2024


Gréckokatolícka cirkev farnosť Zvolen

DátumČas sv. liturgieSviatok
29.1.2023 Nedeľa11:00 ZámokNedeľa o mýtnikovi a farizejovi. *za veriacich farnosti
31.1.2023
Utorok
13:00 Kaplnka – Kostol sv. Alžbety, Námestie ZvolenSvätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Menlivé časti z utorka.
* Odslúžené dni sú už zmazané z programu.

V najbližšiu nedeľu 29.1. budú k dispozícii tlačivá na zapísanie (hramoty) na zádušné sv. liturgie, ktoré vyplnené môžete priniesť potom na ďalšiu nedeľu (5.2.). (1. zádušná sobota sobota vychádza na 11.2.2023). Na týchto hramotách je dobré uviesť aj kontakt (telefón, mobil) na vás.

Benedikt XVI. katechézy k Trom svätiteľom

RTVS 2 – Záznam zo sobotnej archijerejskej sv. liturgie v Prešove pri príležitosti 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie

Svätý Otec vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie

Predveľkopôstne obdobie

Paschálnemu obdobiu Cirkvi predchádza obdobie Veľkého pôstu, ktorému predchádza vlastná liturgická príprava. Prvé znamenie blížiaceho sa Veľkého pôstu prichádza päť nedieľ pred jeho začiatkom. V tú nedeľu sa číta evanjelium o mýtnikovi Zachejovi. Rozpráva o tom, ako Kristus priniesol spásu hriešnemu človeku a ako sa Zachejov život výrazne zmenil len preto, že „zatúžil vidieť Ježiša, kto to je“ (Lk 19, 3). Túžbou a snahou vidieť Ježiša sa začína celý pohyb cez pôst k Veľkej noci. Je to prvý pohyb spásy.

Nasledujúca nedeľa je Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Zameriavame sa na dvoch mužov, ktorí sa išli modliť do chrámu – jeden, farizej, bol veľmi slušný a spravodlivý náboženský človek, druhý, mýtnik, bol skutočne hriešny vyberač daní, ktorý podvádzal ľudí. Prvý, hoci bol skutočne spravodlivý, sa pred Bohom chvastal a podľa Krista bol odsúdený. Druhý, hoci bol skutočne hriešny, prosil o milosť, dostal ju a bol ospravedlnený Bohom (Lk 18, 9). Meditujeme o tom, že nemáme ani náboženskú zbožnosť farizeja, ani pokánie mýtnika, vďaka ktorým jedine môžeme byť spasení. Sme pozvaní vidieť sa takí, akí skutočne sme vo svetle Kristovho učenia, a prosiť o milosť.

Ďalšia nedeľa v príprave na Veľký pôst je Nedeľa o márnotratnom synovi. Keď počúvame Kristovo podobenstvo o Božom láskyplnom odpustení, sme pozvaní „vstúpiť do seba“ ako márnotratný syn, vidieť sa ako „v ďalekom kraji“ ďaleko od Otcovho domu a urobiť krok návratu k Bohu. Učiteľ nám dáva všetky záruky, že Otec nás prijme s radosťou a veselosťou. Musíme len „vstať a ísť“ a vyznať svoje samospôsobené a hriešne odlúčenie od toho „domu“, kam skutočne patríme (Lk 15, 11 – 24).

Nasledujúca nedeľa sa nazýva Mäsopôstna mäsa, pretože je to oficiálne posledný deň pred Veľkou nocou, keď sa môže jesť mäso. Pripomína Kristovo podobenstvo o poslednom súde (Mt 25, 31 – 46). V tento deň si pripomíname, že nestačí, aby sme videli Ježiša, aby sme sa videli takí, akí sme, a aby sme sa vrátili domov k Bohu ako jeho márnotratní synovia. Musíme byť jeho synmi aj tým, že budeme nasledovať Krista, jeho jednorodeného božského Syna, a že budeme vidieť Krista v každom človeku a slúžiť Kristovi prostredníctvom nich. Naša spása a konečný súd budú závisieť od našich skutkov, nielen od našich úmyslov alebo dokonca od Božieho milosrdenstva postrádajúceho našu osobnú spoluprácu a poslušnosť.

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne” (Mt 25, 35).

Nie sme spasení len modlitbou a pôstom, nie iba „náboženskými cvičeniami“. Sme spasení tým, že slúžime Kristovi prostredníctvom jeho ľudu, ktorý je cieľom, ku ktorému smeruje v konečnom dôsledku všetka zbožnosť a modlitba.

Napokon v predvečer Veľkého pôstu, v deň nazývaný Syropôstna nedeľa a Nedeľa odpustenia, spievame o Adamovom vyhnaní z raja. Stotožňujeme sa s Adamom, oplakávame stratu krásy, dôstojnosti a radosti pôvodného stvorenia, smútime nad našou skazenosťou v hriechu. V tento deň počúvame aj Pánovo učenie o pôste a odpustení a vstupujeme do obdobia pôstu tým, že si odpúšťame navzájom, aby nám Boh odpustil.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6, 14 – 15).

Zdroj: Thomas Hopko: The orthodox faith. Worship. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

https://www.jankrupa.sk/132-z-katechizmu-prud-zivej-vody-modlitbove-citanie-svateho-pisma-6-cast/

https://grkatke.sk/aktualita/2023-01-05-132009-homilia-arcibiskupa-vasila-na-sviatok-bohozjavenia-2023

Benedikt XVI. – https://svetkrestanstva.postoj.sk/121519/dnes-treba-vediet

https://svetkrestanstva.postoj.sk/121485/joseph-ratzinger-bol-mozno-najmudrejsim-clovekom-nasej-doby

https://svetkrestanstva.postoj.sk/121532/kto-dnes-chce-byt-krestanom-musi-mat-odvahu-byt-nemoderny-ako-benedikt-xvi

Katechézy pre gréckokatolíkov: https://www.jankrupa.sk/category/sviatky-bohozjavenia/

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings